17

Iesniedzējs, izgatavotājs: AS LIEPĀJAS PAPĪRS | Pasūtītājs, konstrukcija: SIA DABAS DOTS | Dizains: Aģentūra FRESH CREATIVE AGENCY |||
Etiķete drukāta digitāli uz caurspīdīga materiāla PP50 Top Clear; pēcapstrāde: zelta folija karstspiedes tehnikā. Saskaņā ar tirgus attīstības tendencēm, patērētāji arvien vairāk pievērš uzmanību produktu atbildīgai ražošanai. Tāpēc, lai akcentētu produkta tīrību, īstumu (OGA satur 100 % īstu sulu, bez pievienota cukura, ūdens, konservantiem), izvēlētas no-label look etiķetes, kas izceļ produktu un tā saturu, vienlaikus gaumīgi sniedzot informāciju patērētājiem, un zelta folija akcentē, ka produkts nesatur cukuru, tas ir dabisks.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *