10_Moskovskaya-street

Iesniedzējs, izgatavotājs: SIA STORA ENSO PACKAGING | Pasūtītājs: SIA AMBER DISTRIBUTION LATVIA | Konstrukcija: Eerik RIKMA | Dizains: Aģentūra NOT PERFECT |||
MOSKOVSKAYA STREET stenda konstrukcija izstrādāta domājot par ilgtspēju un resursu lietderīgu izmantošanu, lai labi funkcionējošu stendu nebūtu jāizmet, kad produkta kampaņa beigusies. Stenda bāzes konstrukciju var saglabāt, nomainot sānu un augšas konstruktīvos elementus uz jaunas kampaņas grafisko noformējumu. Stends izgatavots, izmantojot digitālo druka un digitālo izgriešana, tādējādi ietaupot resursus uz izciršanas un apdrukas formām, un paplašinot apdrukas variācijas.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *