Bibliotēka

Iepakojuma nozares bibliotēka

Asociācijā pieejamas iepakojuma jautājumiem veltītas monogrāfijas, mācību grāmatas, periodiskie izdevumi, izstāžu, konkursu un citi informatīviem materiāli.

Bibliotēka regulāri tiek papildināta ar šādiem periodiskiem izdevumiem: „Tara i Upakovka”, „Packaging International/Paket”, „Flekso Plus”, „Iespiedgrafika”, „Logistika”, „NarrowWeb Tech”, „Packaging Today”, „European Environment & Packaging Law”, „Environmental for Europeans” u.c.

Latvijas Iepakojuma asociacijai aprit 10. gads
Raksts publicēts žurnālā “Iespiedgrafika” Nr.3 (31) /2005.