Konkursa nolikums

Nacionālā konkursa
Labākais iepakojums Latvijā 2014
 nolikums

Konkursa mērķis: veicināt iepakojuma ražošanas un iepakojuma dizaina izstrādi atbilstoši Eiropas Savienības kopējā tirgus prasībām, atbalstīt augstas kvalitātes iepakojuma apriti Latvijā, veicināt ekoloģiska un videi draudzīgāka iepakojuma attīstību.

Konkursa dalībnieki: iepakojuma pasūtītāji, dizaineri, iepakojuma izgatavotāji, iepakotāji, preču izplatītāji.

Konkursā piedalās darbi, kas realizēti (dizaina izveide, izgatavošana, ieviešana ražošanā / tirdzniecībā utt.) līdz 2014. gada 30. septembrim.  Iesniedzamo darbu skaits nav ierobežots.

Konkursa atbalstītāji: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Zaļais punkts, starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, Latvijas nacionālās automātiskās identifikācijas organizācija GS1 Latvija, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs, biedrība homo ecos:, žurnāls Iespiedgrafika u.c..

Konkursa profesionālo kvalitāti ir apliecinājusi Pasaules Iepakojuma organizācija, novērtējot Latvijas Iepakojuma asociācijas organizēto nacionālo konkursu ar Atzinības sertifikātu.

Konkursā vērtēs sekojošas iepakojuma grupas:

 • tirdzniecības iepakojums (primārais, sekundārais):
  • pārtikas un nepārtikas produktiem,
  • dzērieniem (alkoholiskajiem, bezalkoholiskajiem),
  • farmaceitiskajiem produktiem, kosmētikai, sadzīves ķīmijai,
 • transportiepakojums;
 • prezentācijas iepakojums;
 • ekoiepakojums;
 • “jaunais vecā vietā” un inovatīvie projekti;
 • displeji un stendi;
 • iepakojuma palīglīdzekļi (etiķetes, stiprinājumi, savienojumi, turētāji u. c.).

Nepieciešamības gadījumā  konkursa žūrijai ir tiesības katrā no šīm grupām izveidot apakšgrupas vai veikt citas izmaiņas. Iesniegtos darbus ekspertu žūrija vērtēs, ja būs veikta konkursa dalības maksas apmaksa līdz darbu vērtēšanas dienai.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: preces aizsargfunkcijas, oriģinalitāte materiālu un konstrukciju izmantošanā, funkcionalitāte, iepakojuma materiālu ekonomija, vides aspekti, dizains (reklāmfunkcija, atbilstība produktam, u. c.), atbilstība likumdošanas normām (teksti, kodi, marķējums utml.).

Konkursa darbus vērtēs:

profesionāla žūrija – Latvijas Iepakojuma asociācijas pieaicinātie eksperti;

patērētāji – iepakojuma potenciālie lietotāji:

interneta vidē – populārs Latvijas ziņu portāls un LIA mājaslapas www.packaging.lv;

starptautiskās izstādes RIGA FOOD’ 2014  (4.-7. IX) apmeklētāji;

starptautiskās dizaina izstādes DESIGN ISLE’2014 (2.-5. X) apmeklētāji.

Saskaņā ar konkursa darbu vērtējumu rezultātiem:

 • ekspertu žūrija nosaka labākos katrā iepakojuma grupā un piešķir GRAND PRIX – apmaksāta dalība Pasaules Iepakojuma organizācijas konkursā WORLDSTAR 2015;
 • ekspertu komentārus pēc rezultātu paziņošanas konkursa dalībnieki saņem rakstveidā;
 • konkursa atbalstītāji – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Zaļais punkts, izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, GS1 Latvija, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs, biedrība homo ecos: u. c.piešķir balvas.

Darbi, kas iesniegti līdz 30. augustam, tiks eksponēti Latvijas Iepakojuma asociācijas stendā izstādē RIGA FOOD’ 2014  (4.-7.  septembris) izstādes apmeklētāju vērtējumam.

Konkursam jāiesniedz: dalībnieka pieteikuma anketa, darba paraugi (2 eksemplāri no konkursā pieteiktā iepakojuma, t. sk., 1 paraugs ar produktu), apraksts par iepakojuma mākslinieciskām, tehniskām, materiālu u.c. specifiskām īpatnībām, maksājuma uzdevuma kopija.

Konkursa dokumenti un darbu paraugi jāiesniedz LIA līdz 2014. gada 30.  septembrim darbdienās no plkst. 10.00. līdz 14.00, Vienības gatvē 11, Rīgā.

Konkursa dalības maksa:

Latvijas Iepakojuma asociācijas biedriem:

 • par vienu iepakojumu EUR   70
 • par iepakojuma palīglīdzekli EUR   40
 • par iepakojuma projektu (ieskaitot apraksta izvērtēšana) EUR 105
 • par iepakojuma grupu firmas produktiem (ne mazāk par 3)  EUR 130
 • par iepakojuma palīglīdzekļu sēriju (ne mazāk par 3)  EUR 70

Citiem konkursa dalībniekiem:

 • par vienu iepakojumu EUR   85
 • par iepakojuma palīglīdzekli EUR   55
 • par iepakojuma projektu (ieskaitot apraksta izvērtēšana) EUR 120
 • par iepakojuma grupu firmas produktiem (ne mazāk par 3) EUR 145
 • par iepakojuma palīglīdzekļu sēriju (ne mazāk par 3) EUR   85

! Dalības maksa bez PVN 21 %, jo LIA nav PVN maksātājs.

! Iesniedzot 2 darbus – 10 % atlaide, 3 darbus – 15 % atlaide no kopējās summas.

Konkursa dalības maksa saskaņā ar rēķinu ieskaitāma:

Biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija”
Reģ. nr. 40008011341
Vienības gatve 11, Rīga, LV-1004
AS SEB banka, konts nr. LV69UNLA0001001700812, kods UNLALV2X

Konkursa darbi būs apskatāmi gan konkursa laikā (no oktobra),  gan turpmāk LIA mājas lapā www.packaging.lv

Konkursa noslēgums, rezultātu paziņošana un apbalvošana notiks novembra sākumā. Par pasākuma norises vietu, dienu un laiku LIA paziņos atsevišķi.

Papildus informācija par konkursu: Latvijas Iepakojuma asociācija, tālr. 67326597, e-pasts: packaging@packaging.lv; Vienības gatve 11, Rīga.