22

Iesniedzējs: SIA BRANDBOX | Pasūtītājs: SIA TONUS ELAST | Izgatavotājs: SIA HM RIGA un SIA BALTIC PACKAGING TRADING |Dizains: Aleksejs DONKA, Ēriks ŠULCS, Maruta PŪPOLA, SIA BRANDBOX |||
Uzņēmuma TONUS ELAST medicīnas produktu vizuālais izskats bija novecojis, nekonsekvents grafiskais izpildījums, kā arī pietrūka vienotas informācijas sistēmas, un tas mazināja uzticamību produktu kvalitātei. Galvenais izaicinājums bija radīt produktu struktūru un dizaina uzbūvi, veidot vizuālo izskatu, kas būtu saprotams visās eksporta valstīs (40 valstis). Ņemot vērā lielo produktu klāstu (150 produkti), dizains veidots īpašu uzmanību pievēršot produkta attēlojumam. Grafiskais risinājums izceļ produktu un produktu grupu atšķirības, saglabājot informāciju par tā funkciju. Iepakojums sastāv no iekšējās kārbas, ārējās uzmavas un tehniskās informācijas uzlīmes, kas nodrošina ērtāku un ekonomiskāku dizaina un tehniskās informācijas pielāgošanu dažādiem tirgiem. Risinājums veidots ciešā sadarbībā ar klientu, ņemot vērā pakošanas un transportēšanas organizāciju.