09

Iesniedzējs, izgatavotājs: SIA AUSTRA PAK | Pasūtītājs: SIA 5DC | Konstrukcija: Andrejs ŠMIDBERGS, SIA AUSTRA PAK | Dizains: Jūlija PEHTEREVA, SIA AUSTRA PAK |||
Iepakojuma komplekts sastāv no 4 kārbām un ieliktņiem: 1/ Kārba ar FEFCO 0421 konstrukciju, iekšējie izmēri 250x100x80 mm, materiāls Mg 14E, digitālā UV druka; 2/ Kārba ar ieliktni FEFCO 0427, iekšējie izmēri 170x165x35 mm, materiāls Mg 14E, digitālā UV druka. Kārbai abpusēja apdruka, ieliktnim 1/0. 3/ Kārba ar 2 ieliktņiem FEFCO 0427, iekšējie izmēri 400x310x85 mm, materiāls Mg 14E, digitālā UV druka. Kārbai abpusēja apdruka, ieliktņiem 1/0. 4/ Kārba ar ieliktņiem FEFCO 0427, iekšējie izmēri 300x290x85 mm, materiāls Mg 14E, digitālā UV druka. Kārbai abpusēja apdruka, ieliktņiem 1/0.