Iepakojuma plūsmas uzņēmumā, iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta uzskaite

Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs (LISC) piedāvā mācību kursu IEPAKOJUMA PLŪSMAS UZŅĒMUMĀ, IEPAKOJUMA KĀ DABAS RESURSU NODOKĻA OBJEKTA UZSKAITE 28. februārī. Mērķauditorija – grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi un citi speciālisti, kas atbild par dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti uzņēmumā.

Lasīt tālāk